Rehabilitace Zábřeh Marta Malá


Ambulantní zařízení poskytující komplexní fyzioterapeutické služby v kombinaci s metodami tradiční čínské medicíny (TCM)

Informace


Ambulantní rehabilitace v provozu od roku 1995, známá pod názvem REFIT.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 si jiná česká firma zaregistrovala název Refit jako ochrannou známku, nemůžeme déle tento název používat.


Aktuální čas:

Úvod


FYZIOTERAPIE Marta Malá

je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých a to ve všech klinických oborech. Náš terapeutický tým je tvořen vzdělanými odborníky – fyzioterapeuty, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče. Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků fyzioterapie ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.

Jaké služby Vám poskytneme v našem zařízení?

* Komplexní odborné vyšetření pohybového aparátu se stanovením fyzioterapeutické diagnózy a terapeutického plánu *

V rámci individuální péče optimálně kombinujeme základní i speciální terapeutické postupy pohybové terapie, manuální techniky a prostředky fyzikální terapie dle vlastního uvážení k realizaci terapeutického plánu za účelem odstranění obtíží či bolestí, optimalizace funkce a urychlení rekonvalescence, zvýšení kvality života a zdatnosti klienta všech věkových kategorií. Zahrnuje také v rámci prevence instruktáž a poradenství o autoterapii, ergonomii pracovního prostředí a celkovém pohybovém režimu klienta *

Regenerační služby jako masáže klasická, reflexní, manuální i přístrojová lymfodrenáž,baňkování *

Jako doplněk individuální péče nabízíme různé druhy fyzikální terapie jako magnetoterapie, elektroterapie, terapie ultrazvukem, celotělové i končetinové perličkové a vířivé koupele,parafínové obklady a zábaly *

V rámci léčby, ale i jako prevenci je možno využít individuálně vedená zdravotní cvičení - s therabandy, gymnastickými míči, overbaly, BOSU, flexibary,bodytrainery,balančními pomůckami (točny,kruhové úseče,trampolína...). Máte potíže a nevíte na koho se obrátit? Neváhejte nás kontaktovat.

Speciální techniky využívané v terapii funkčních poruch:

PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, ACT - Akrální koaktivační terapie, Vyšetření a terapie dysfunkcí pánevního dna(i inkontinence), Speciání dechová rehabilitace včetně postcovidových syndromů,Senzomotorická cvičení včetně cv.s Propriofoot, Techniky měkkých tkání a mobilizace, Cvičení a mobilizace konceptem Ludmily Mojžíšové, Kinesiotaping