Rehabilitace Zábřeh Marta Malá


Ambulantní zařízení poskytující komplexní fyzioterapeutické služby v kombinaci s metodami tradiční čínské medicíny (TCM)

Informace


Ambulantní rehabilitace v provozu od roku 1995, známá pod názvem REFIT.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 si jiná česká firma zaregistrovala název Refit jako ochrannou známku, nemůžeme déle tento název používat.


Aktuální čas:

Jak se stát naším pacientem


1) S platnou žádankou FT od odborného lékaře.

Zde často narážíme na problém. Pojišťovna vyžaduje vypsání dokladu FT "lege artis"- tedy dle platné metodiky sazebníku výkonů, vydané MZ ČR.

Dle této metodiky je vypsání žádanky pro lékaře zdlouhavé a obtížné. Nehledě na to, že dle platných zákonů ČR je fyzioterapeut schopen poskytovat léčbu pouze na základě stanovení diagnózy odborného lékaře. Zde se zákon a metodiky pojišťoven výrazně rozcházejí. Nic naplat, nesprávně či neúplně vypsaná žádanka je pro nás doklad, u kterého riskujeme neproplacení provedené péče. Proto pac. s takovýmto dokladem objednáváme k lékařce FBLR ordinující na našem oddělení. Ta předepíše léčbu dle stanovených pravidel. Protože je specialista na fyziatrii, může dle svého uvážení navrženou léčbu odborným lékařem pozměnit. Při léčbě na našem oddělení je svým způsobem "nadřazena" všem ostatním odbornostem.

 

2) Objednat se přímo k lékaři FBLR.

K tomuto slouží žádanka K, kterou vám může vypsat praktický nebo odborný lékař. V současné době ale můžete absolvovat vyšetření i bez doporučení - tedy bez žádanky, pouze po předchozím objednání osobně či telefonicky na příjmu naší ambulance. Na toto vyšetření s sebou vždy noste všechny dostupné výsledky dosavadních vyšetření a zprávy od odborných lékařů.

 

3) Objednat se přímo k fyzioterapeutovi, který vám na základě komplexního kineziologického rozboru navrhne optimální způsob léčby. Léčbu bez žádanky lékaře si pac.hradí sám. Je možno zakoupit permanentku,kde můžete získat bonusy a slevy-více info osobně na oddělení. Permanentku můžete zakoupit i svým blízkým a darovat-po domluvě lze upravit tisk a text k permanentce.